Compliant Cloud -
it-infrastruktur som tjänst med inbyggd regelefterlevnad

Alla digitala tjänster kräver en pålitlig och flexibel it-infrastruktur. För regulatoriskt utsatta branscher i Europa, som bryr sig om att följa lagen, duger inte vilket moln som helst.
Låt oss berätta mer...

Molnet är en förutsättning för innovation

Under 2018 såg tre helt nya lagar och direktiv dagens ljus när GDPR, NIS och Cloud Act trädde i kraft. Detta är lagar och direktiv som ställer höga krav på hur din organisation behandlar information och säkerheten kring den lagrande informationen.
Att molnet har blivit en förutsättning för innovation och digitalisering är många väl medvetna om. Din IT-infrastruktur behöver också vara programmerbar och helst baserad på öppna standarder. Det viktigaste av allt är att din molnleverantör verkligen kan säkerställa att du som användare lever upp till lagkraven och de regler som din organisation måste följa.

Traditionella branscher utmanas

Utmanarna inom bland annat bank & finans, försäkring och hälosovård är allt annat än traditionella och tar mer och mer plats hos en allt mer digital befolkning i form av smarta betaltjänster, försäkring per körd mil och läkarbesök i mobilen.

Med molnet som största konkurrensfördel kan de fokusera helhjärtat på innovation och verksamhetens digitala resa och snabbt anpassa sig för att möta kundernas krav på den digitala upplevelsen.

Kundcase


SBAB ökar snabbheten och kundnyttan med Compliant Cloud


Ett år efter övergången till Compliant Cloud har SBAB dubblerat sin produktivitet på teknikavdelningen.

Ladda ned

Podcast


Stacken


Lyssna på vår podcast Stacken. Här diskuterar och analyserar vi utmaningar inom informationssäkerhet och regulatorisk efterlevnad. Vi berör allt från compliance och nya lagar till aktuella case, ledarskap och kulturbyggande.

Lyssna direkt
Image

Customer Cases


Clavister to use City Cloud in cloud-based cybersecurity offering
Clavister is a leading European supplier of cybersecurity solutions and their services are now distributed as a cloud service on the City Cloud platform.

Download

SBAB increases speed and customer value with Compliant Cloud
One year after the transition to Compliant Cloud the technology department at SBAB has doubled its productivity.

Download

Folksam escalates the pace of innovation with Compliant Cloud
Learn how Folksam, one of the largest insurance and pension companies in Sweden, uses Compliant Cloud as a basis for developing and deploying new digital services.

Download

Compliant Cloud är inte bara it-infrastruktur


Compliant Cloud är inte bara säker IT-infrastruktur som tjänst utan ett helt koncept inom modern datasäkerhet. Programmerbar IT-infrastruktur som tjänst är en förutsättning för digital innovation och sådana lösningar finns det gott om. Att samtidigt säkerställa att banker, myndigheter och andra regulatoriskt utsatta branscher i Europa kan följa reglerna för dataskydd är vi ensamma om att leverera.
Compliant Cloud är en stabil grund att stå på, både tekniskt, hållbart, kostnadsmässigt och regulatoriskt, så att din organisation kan fokusera mindre på att klappa servrar och mer på att faktiskt utveckla era kunders digitala upplevelse.

Kostnadseffektiv Object Storage för dina datasjöar


Oavsett vad du har för behov av lagring, som exempelvis datasjöar, disaster recovery eller olika affärsapplikationer kan du enkelt koppla upp dina olika datakällor direkt mot Object Storage och automatiskt lagra stora mängder data. Vår Object Storage har stöd för både AWS S3 API:er och OpenStack-protokollet Swift.

Fullständig automatisering


Använd resurserna rätt och lägg inte onödig tid på att bygga upp komplexa miljöer om och om igen. I Compliant Cloud kan du orkestrera din infrastruktur med Heat och automatisera hela stacken med Terraform, Ansible eller andra verktyg.

Ingen inlåsning


Compliant Cloud är en OpenStack-baserad plattform som ger dig full flexibilitet - helt utan inlåsning. Det ger dig friheten att exempelvis skala ut med publika molnet, koppla samman med ditt privata moln och flytta precis när du vill.

Regulatorisk efterlevnad


Compliant Cloud säkerställer att den data du ansvarar för skyddas, hanteras och lagras i enlighet med de lagkrav och regler som ställs på din bransch och verksamhet.

Direktavtal


Hos oss får du ett skräddarsytt avtal som tar hänsyn till din verksamhets utmaningar och de krav som ställs på din bransch.

Hållbarhet


Resursoptimering i molnet skapar förutsättningar för en hållbar IT-infrastruktur.

Hybridlösningar


Vi skulle aldrig drömma om att be dig lägga alla ägg i en och samma korg utan som uppmuntrar och hjälper dig att sammankoppla dina befintliga lösningar.

Programmerbar IT-infrastruktur

Flexibelt och skalbart

Geografisk redundans

Open source

Databehandling inom EU

Branschspecifika föreskrifter

GDPR

Administratörer inom EU

Pay as you go

Resursoptimering

Utbildning

Technical


This is how we build each of our compliant zones

The data center


We only choose data center partners who, just like us, can live up to internationally recognised standards for quality, data protection and sustainability. In addition, the data centers we use all have specific perimeter protection systems, backup systems and other measures fit for heavily regulated industries.

Personnel


The entire chain of data protection must always stay intact, from the data center and it's connections to personnel who have access to the facilities and systems. Not only is our physical locations and services certified but our staff is too. This allows our personnel to administer the systems containing financial, health and government data.

Compliant Cloud


When all necessary and optional layers of protection is in place, our customers can benefit from a full-fledged IaaS with built in regulatory compliance. Thanks to its security measures and specific logging, our clients can use our IaaS and continue to follow their industry specific rules and regulations for data protection.

Education


Our dedicated educational team is here for you and can help your organisation through DevOps journey. Our goal is to help you get faster and better in testing, automation, deployment and quality.

Management commitment


Workshops with the management team about how and why DevOps is crucial for the organisation.

DevOps - Team development


Training in open source, CI/CD and automation as well as teambuilding.

Test and automation


Produce and measure KPIs and implement testing environment with CI/CD.

Launch and deploy


Build a production environment in Compliant Cloud for eg. micro services.

Compliant Cloud
is not all about programmable IT infrastructure


Compliant Cloud is not just secure IT infrastructure for enterprises but a complete concept in modern data protection. Programmable IT infrastructure as a service is a prerequisite for digital  innovation and there are many such services available in the market today. However, delivering such a service while at the same time ensuring that European banks, insurance companies, government agancies and other regulatory challenged businesses can follow the law is what makes us unique.

Regulatorisk efterlevnad

En molntjänst som kan säkerställa att den data du ansvarar för skyddas, hanteras och lagras i enlighet med de lagkrav och regler som ställs på din branch och verksamhet.

Kostnadseffektivitet

Du får tillgång till obegränsad beräkningskraft och lagring, precis när du behöver, och betalar för det du använder.

Direktavtal

Hos oss får du ett skräddarsytt avtal som tar hänsyn till din verksamhets utmaningar och de krav som ställs på din bransch.

Hybridlösningar

Vi skulle aldrig drömma om att be dig lägga alla ägg i en och samma korg utan som uppmuntrar och hjälper dig att sammankoppla dina befintliga lösningar.

Compliant Cloud is a stable ground both technically, in terms of sustainability and cost.With Compliant Cloud, your organisation can focus less on petting survers and more on actually developing your customers digital experience.


Cost efficient Object Storage for your data lakes

Wether you need storage for data lakes, disaster recovery or different business applications, you can easily connect all your data sources to Object Storage and automatically store large volumes of data. Our Object Storage solution supports both AWS S3 APIs and the OpenStack protocol Swift.

Automation

Utilise resources efficiently and don't spend time building and re-building complex environments. With Compliant Cloud you can orchestrate your entire IT infrastructure with Heat and automate the entire stack with Terraform, Ansible and other tools.

No lock-in

Compliant Cloud is an OpenStack-based platform which gives you full flexibility and doesn't lock you in. This allows you to scale out in the public clous, connect your private clouds and switch providers at will.

Regulatory compliance

Compliant Cloud ensures that the information you are responsible for is protected, processed and stored according to the rules and regulations that fall och your industry and business.

Sustainability

Optimising resources in the cloud makes way for sustainable IT infrastructure.

Hybrid solutions

We would never dream of asking you to put all eggs in the same basket. Instead we encourage and guide you connect and utilise multi cloud solutions.

Tailored agreements

We only use tailored agreements between us to ensure that your challenges and business specific regulations are taken into consideration.

 • Programmable IT-infrastructure

 • Flexible and scalable

 • Geographical redundancy

 • Automation tools

 • Open source

 • Data processing within EU

 • Industry specific regulations

 • GDPR

 • Administrators within EU

 • Tailored agreements

 • Pay as you go

 • Resource optimisation

 • Sustainable

 • Hybrid solutions

 • Education

Compliant Cloud is a stable ground both technically, in terms of sustainability and cost.
With Compliant Cloud, your organisation can focus less on petting survers and more on actually developing your customers digital experience.
Cost efficient Object Storage
for your data lakes
Wether you need storage for data lakes, disaster recovery or different business applications, you can easily connect all your data sources to Object Storage and automatically store large volumes of data. Our Object Storage solution supports both AWS S3 APIs and the OpenStack protocol Swift.
Automation
 
Utilise resources efficiently and don't spend time building and re-building complex environments. With Compliant Cloud you can orchestrate your entire IT infrastructure with Heat and automate the entire stack with Terraform, Ansible and other tools.
No lock-in
 
Compliant Cloud is an OpenStack-based platform which gives you full flexibility and doesn't lock you in. This allows you to scale out in the public clous, connect your private clouds and switch providers at will.
Regulatory complianceCompliant Cloud ensures that the information you are responsible for is protected, processed and stored according to the rules and regulations that fall och your industry and business.
SustainabilityOptimising resources in the cloud makes way for sustainable IT infrastructure.
Hybrid solutionsWe would never dream of asking you to put all eggs in the same basket. Instead we encourage and guide you connect and utilise multi cloud solutions.
Tailored agreementsWe only use tailored agreements between us to ensure that your challenges and business specific regulations are taken into consideration.
Programmable IT-infrastructure
Flexible and scalable
Geographical redundancy
Automation tools
Open source
Data processing within EU
Industry specific regulations
GDPR
Administration within EU
Tailored agreements
Pay as you go
Resource optimisation
Sustainable
Hybrid solutions
Education

ISO-certifieringar

Press & Media

Låt oss berätta mer


Vill du veta mer om hur Compliant Cloud kan lösa era regulatoriska utmaningar, påskynda digitaliseringsresan samt öka er innovationstakt?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer.

Compliant Cloud i Europa

I dagsläget är Compliant Cloud lanserat på 4 olika platser i Europa. Tack vare vår globala närvaro kan du även ansluta dina internationella kontor, via privata förbindelser, direkt mot Compliant Cloud från 27 olika platser i världen.
Image
Stockholm 1
Stockholm 2
Karlskrona
Frankfurt (Germany)